Piscina

Lloc

Poliesportiu Municipal Gornal

Horari

Aquests són els horaris disponibles, tot i així, per tal de formar grup pot ser que canviï el dia que haveu escollit.

 • Dilluns 17:30 a 18:15h – P3 – P4 (piscina petita)
 • Dilluns 17:30 a 18:15h P4 – P5 (piscina gran)
 • Dilluns 17:30 a 18:15h 3er a 6è (piscina gran)
 • Dilluns 18:30 a 19:00h 1er – 2on (piscina gran)

MESURES COVID-19

A causa de la situació extraordinària que hem viscut, exposem a continuació les mesures que es prenen per l’activitat aquàtica:

ENTRADES I SORTIDES
 • S’ha modificat l’entrada a piscina dels cursets per evitar encreuaments amb altres grups.
 • S’entrarà des de la porta d’emergència que hi ha a prop del bar, directament pels torns.
 • Les famílies hauran d’esperar al carrer, dins la zona senyalitzada, durant l’entrega i la devolució dels nens i nenes (no durant l’activitat). En el cas del Prat de la Manta, fins a 2 homes adults i 2 dones adultes podran entrar a acompanyar al grup d’infantil i primària els dilluns (1 per grup i sexe). Una d’aquestes persones (1 per cada grup) serà la que es quedarà  a dins durant l’activitat aquàtica assegut o asseguda als bancs observant l’activitat i portant mascareta.
 • L’entrada per canviar-se serà 20’ abans que comenci la classe. I la recollida dels nens 15’ després de finalitzar l’activitat ( MOLT IMPORTANT LA PUNTUALITAT).
 • Presa de temperatura abans d’entrar a la instal·lació.
 • Gel desinfectant en tots els espais abans d’entrar a piscina.
VESTIDORS
 • No està permès utilitzar cap tipus d’assecadors per perill de transportar més enllà de 5m l’aire de l’espai en cas de contagi i augmentar el risc.
 • Infantil: 1 adult/a per nen/a. Primària: 1 adult/a per vestidor.
 • Desinfecció del vestuari després de cada ús.
PISCINA
 • Ha baixat la ràtio dels cursets en 2 nens i/o nenes per grup.
  Infantil (P3 a P5): 6 / Cicle inicial i Mitjà (1er a 4rt): 8 / Cicle Superior (5è o 6è): 10
 • Desinfecció de tot el material.
 • Tots els monitors i monitores portaran mascareta de neoprè dins l’aigua per fer l’activitat.
 • Els nens i nenes, a partir dels 6 anys, han de portar mascareta obligatòriament fins al moment en que entren a l’aigua, que la deixaran en una bossa amb el seu nom juntament amb la tovallola.
 • Es recomana que els nens de 3-5 anys vinguin amb el banyador posat a sota de la roba.

MESURES

 • Si el nen o nena presenta símptomes compatibles amb el Sars-Covid-19 no podrà assistir a la classe.
 • Les famílies que inscriguin als nens o nenes aquest curs hauràn d’entregar el primer dia de classe la >> proposta declaració responsable esportistes << emplenat i signat.
 • En cas de malaltia que pugui ser perjudicial per als companys, es prega no portar el nen/a a piscina i avisar al grup.
 • Per qualsevol dubte o aclariment tècnic o organitzatiu, cal dirigir-se als coordinadors de la instal·lació, no al tècnic que imparteix la classe.

Condicions

* Requereix un mínim de 4 alumnes per muntar grup.
* El màxim d’alumnes per grup és de 6 a infantil i de 8 a primària.
* Els/les alumnes amb deutes del curs anterior no podran inscriure’s a l’activitat fins posar-se al dia amb la tresorera de l’AFA.
* Els alumnes que hagin realitzat i acabat l’activitat el curs passat mantenen la plaça (s’intentarà que al mateix grup i dia) però han de formalitzar la inscripció per la seva confirmació. La resta d’alumnes han de realitzar la preinscripció i, en cas necessari, entrar en el sorteig de places. Si hi hagués prou sol·licituds per a formar un grup nou es parlarà amb l’entitat per a intentar crear-lo. En aquest cas, el dia i hora de l’activitat podria variar.

Preu I PAGAMENT

Pagament ANUAL. Es paga 1 cop al principi.

Famílies sòcies de l’AFA

Infantil (P3, P4 i P5): 133€
Primària (1er a 6è): 103 €

Famílies NO sòcies de l’AFA

Infantil (P3, P4 i P5): 153€
Primària (1er a 6è): 123 €

S’haurà de pagar per transferència al compte bancari de l’AFA del Banc Sabadell i enviar el comprovant a l’e-mail de la comissió d’extraescolars.
Compte: ES12-0081-1667-4400-0102-0509
Concepte: Nom i Cognom nen/a + piscina.

Equip necessari

L’equip de bany obligatori per ‘activitat és:

 • casquet de bany (marcat amb el nom en majúscules, sobretot els alumnes d’infantil, a qui es recomana posar-ho davant).
 • Barnús o tovallola (marcada amb el nom. Recomanen tipus ponxo).
 • Sabatilles o mitjons de piscina. Recomanen tipus Crocs per posar el peu fàcilment.
 • Banyador.
 • Mascareta (a partir dels 6 anys) per portar a les instal·lacions i que es trauran quan hagin d’entrar a l’aigua.

Dates curs, Festius i Portes obertes

Dates curs
PENDENT de formar grups per marcar INICI i finalitza el 26 de juny.
1er trimestre: 4 d’octubre a 23 de desembre.
2on trimestre: 10 de gener a 31 de març.
3er trimestre: 1 d’abril a 27 de juny.

Normativa Piscines Gornal

A continuació us referim les normes del Poliesportiu Municipal Gornal pels cursets d’activitats aquàtiques (atenció normes especials pels cursets dels dilluns on es comparteix vestuari infantil i primària):

 1. Mentre esperem a entrar, seurem als bancs que hi ha al costat del bar, no a recepció.
 2. Cada grup assignarà una persona com a enllaç per enviar notificacions des de/a l’AFA per a que les distribueixi al seu grup de piscina.
 3. Als cursets dels dilluns, als vestidors predomina el sexe de l’adult responsable, des de P3 a 6è. És a dir, si una responsable va amb un nen, va al vestuari de dones. Si un responsable va amb una nena, va al vestuari d’homes. Si el nen/a (de primària) té inconvenient en anar a un vestuari diferent al del seu sexe podrà anar al que li pertoqui sol/a.
 4. Als cursets infantils (P3, P4 i P5) els responsables poden entrar junts al mateix vestuari per ajudar els nens i nenes a vestir-se i dutxar-se a la sortida de l’activitat (excepte els cursets dels dilluns). Sempre hi haurà un mínim d’un adult responsable al vestuari tot el temps que els nens hi siguin a dins.
 5. Els nens i nenes de P3 només poden fer classe amb nens de P4, mai amb P5. Sempre que hi hagi un sol nen/a de P3 al grup, s’assistirà a piscina petita.
 6. Els nens i nenes de P4 i P5 poden anar junts en un mateix grup, però sempre en piscina gran.
 7. Els nens i nenes de P3 tenen prioritat en piscina petita. Com a excepció, i sempre segons disponibilitat, s’ofereix també als alumnes de P4 que ja assistien en aquell horari o si queda lloc lliure un cop finalitzades les inscripcions.
 8. Hauran d’anar marcats amb el nom: casquet de bany (davant amb majúscules), el barnús o tovallola i les sabatilles de piscina.
 9. En cas de malaltia que pugui ser perjudicial per als companys, es prega no portar el nen/a a piscina i avisar al grup.
 10. Per qualsevol dubte o aclariment tècnic o organitzatiu, cal dirigir-se als coordinadors de la instal·lació, no al tècnic que imparteix la classe.